lokaty

100 tysięcy lokat PKO "Pierwszy Kapitał"

źródło: PKO BP

W niecałe trzy miesiące od wprowadzenia oferty klienci założyli ponad 100 tysięcy lokat PKO "Pierwszy Kapitał". Produkt ten został przygotowany z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 12 lat, którzy chcą zabezpieczyć ich finansową przyszłość. 

Lokata PKO "Pierwszy Kapitał" pozwala na długoterminowe, 12-letnie oszczędzanie na dowolny cel wyznaczony przez rodzica. Zgromadzone środki można przeznaczyć na studia, pierwszy samochód albo wkład własny na mieszkanie dla dziecka. Klienci mogą wybierać spośród pięciu programów oszczędzania, które różnią się wysokością comiesięcznych dopłat oraz premią odsetkową. Wśród zakładanych lokat najbardziej popularne są programy ze składką 100, 200 i 500 zł. 

- Rodzice wiedzą, że długoterminowe oszczędzanie to najlepszy sposób na zapewnienie dziecku finansowego wsparcia w przyszłości. Cieszę się, że z naszą ofertą trafiliśmy w dziesiątkę. Świadczy o tym ogromna liczba założonych lokat w tak krótkim czasie. Z uwagi na unikalność produktu i bezpieczeństwo lokowania środków w naszym banku spodziewaliśmy się dużego zainteresowania taką formą oszczędzania dla najmłodszych - mówi Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. 

W momencie otwarcia rachunku lokaty PKO "Pierwszy Kapitał" jej posiadacz deklaruje wnoszenie systematycznych comiesięcznych wpłat w formie bezpłatnego zlecenia stałego - w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania. Im większa kwota comiesięcznych dopłat, tym większa premia odsetkowa. Aby ją uzyskać należy zgromadzić na koniec każdego miesiąca oszczędzania wymagane saldo dla danego programu oszczędzania. Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach, kolejne co pół roku. W każdym miesiącu oszczędzania można dokonać maksymalnie dwóch dopłat do lokaty w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania. Jeden klient może otworzyć maksymalnie 5 rachunków lokaty PKO "Pierwszy Kapitał" - po jednym z każdego programu oszczędzania. Środki pieniężne gromadzone na lokacie oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Podstawą naliczenia odsetek jest stawka WIBOR 3M, a zmiana oprocentowania następuje co kwartał. Szczegóły oferty dostępne są na pkobp.pl 

źródło: PKO Bank Polski


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie