lokaty

6,4% czyli... 8,0%

2009-08-11 źródło: inf.pras./opr.wł.

Gdański Meritum Bank dołącza do grona banków oferujących lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, które umożliwiają uniknięcie podatku od zysków kapitałowych. Do oferty wprowadzono dwa depozyty o nazwie "Meritum Zysku" - 6-miesięczny oraz 12-miesięczny. Ich oprocentowanie to kolejno: 6,4% oraz 5,9%. Minimalna kwota depozytów wynosi 3000 zł, a maksymalna 10000 zł. Każdy klient może założyć dowolną liczbę lokat.

Codziennie kapitalizowane odsetki nie przekraczają 2,49 zł, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki. Bank wylicza, że dzięki temu "Meritum Zysku" daje ten sam zarobek co klasyczna lokata o oprocentowaniu 8,0% (w przypadku depozytu 6M) i 7,5% (dla depozytu 12M).

- Lokata „Meritum Zysku" z dzienną kapitalizacją odsetek to odpowiedź na oczekiwania klientów, co do maksymalizacji stopy zwrotu z depozytów. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu klient otrzymuje realnie wyższe odsetki niż w przypadku standardowych lokat z kapitalizacją odsetek na koniec okresu deponowania. Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, zysk z lokaty powiększany jest o efekt dziennej kapitalizacji, czyli każdego kolejnego dnia oprocentowanie liczone jest od kwoty powiększonej o odsetki z dnia poprzedniego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient nie zapłaci podatku dochodowego, ponieważ dzienna wysokość odsetek nie przekroczy 2,49 zł - mówi Piotr Stankiewicz, Kierownik ds. Produktów Depozytowych i Lokacyjnych Meritum Banku.

Lokatę można założyć przez Internet. Wystarczy wizyta na stronie www.meritumbank.pl. Nie jest potrzebna żadna papierowa dokumentacja ani posiadanie rachunku w Meritum Bank. Klient wypełnia znajdujący się na stronie formularz dyspozycji. Następnie otrzymuje automatycznie e-mail potwierdzający złożenie dyspozycji wraz z numerem rachunku, na który powinien przelać środki na lokatę. Dokonanie przelewu decyduje o terminie rozpoczęcia lokaty. Po wpłynięciu środków do banku klient otrzymuje podpisany elektronicznie e-mail z potwierdzeniem otwarcia lokaty. Po upływie terminu deponowania lokaty środki wraz z odsetkami są przelewane z powrotem na rachunek, z którego zostały wpłacone do Meritum Banku.



Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie