lokaty

9+9 w PKO BP

2010-03-25 źródło: inf.pras / opr.wł.

Oferta depozytowa PKO Banku Polskiego wzbogaciła się o nowy produkt - lokatę 9+9 o stałym oprocentowaniu. 

Lokata, podobnie jak oferowane już przez PKO BP depozyty 3+3 i 6+6, wyróżnia się specyfiką funkcjonowania. Polega ona na tym, że posiadacz lokaty decyduje o okresie oszczędzania. Ma on 9 miesięcy na podjęcie decyzji czy chce oszczędzać przez 9 czy też 18 miesięcy. Po upływie pierwszych 9 miesięcy klient nabywa prawa do odsetek, które są naliczane do zakończenia okresu umownego.

Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1 000 zł. Istotną korzyścią jest też możliwość wycofania części środków przed terminem zapadalności lokaty. Po dokonaniu częściowej wypłaty na rachunku powinna pozostać kwota nie mniejsza niż 1 000 zł.

Lokata dostępna jest w placówkach PKO Banku Polskiego. Wniosek o jej otwarcie można złożyć także za pośrednictwem serwisu internetowego www.pkobp.pl a osoby korzystające z elektronicznego dostępu do rachunku (iPKO) mogą założyć lokatę za jego pośrednictwem. 


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie