lokaty

A może lokata w SKOK?

2010-03-10 źródło: SKOK Wesoła

Lokata na 6,5% na 9 miesięcy
Na uwagę zasługuje obecna już jakiś czas w ofercie Lokata na sześć i pół o stałym oprocentowaniu. Wydłużenie okresu trwania depozytu z 6 do 9 miesięcy pozwala zwiększyć oprocentowanie zainwestowanych środków z 6,2% do 6,5%. To rzeczywiście godna uwagi propozycja, kiedy oprocentowanie tych samych instrumentów finansowych u konkurencji sięga maksymalnie 5,75%. Wraz z początkiem marca obniżeniu uległa minimalna kwota przeznaczonych do tej inwestycji środków z 10 tys. zł do 1 tys. zł z zachowaniem takich samych progów oprocentowania. Pojawianie się nowych przedziałów oprocentowania wiąże się zazwyczaj z utrzymaniem korzystniejszej oferty depozytowej tylko dla najbogatszych klientów, czego nie można powiedzieć o ofercie SKOK Wesoła, gdzie istnieje na równych szansach możliwość czerpania takich samych korzyści zarówno z wysokich kwot, jak i skromniejszych oszczędności.
 
Lokata na jeden dzień
Oprócz standardowych, wysoko oprocentowanych lokat coraz większą popularnością cieszą się tzw. lokaty jednodniowe z kapitalizacją dzienną. Pozwalają ona na uzyskanie większego zysku niż w przypadku lokat bankowych, w których kapitalizacja odsetek i ich wypłata następuje po okresie umownym, a jej wcześniejsze zerwanie skutkuje znacznym uszczupleniem odsetek naliczanych od wartości zdeponowanych środków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych tym produktem klientów SKOK Wesoła posiada w swej ofercie Lokatę na jeden dzień o wysokim, bo aż 5,7% stałym oprocentowaniu w okresie jej trwania zgodnie z umową, tj. jeden dzień. Choć z jednej strony wzrasta liczba podmiotów oferujących lokaty jednodniowe, zauważyć można ich spadające systematycznie oprocentowanie. Coraz trudniej dziś o stawki oprocentowania przekraczające 5% i nie obarczone dodatkowymi uwarunkowaniami, jak np. posiadanie specjalnego konta oszczędnościowego. Unikatowa w tym względzie Lokata na jeden dzień pozwala na codzienną kapitalizację odsetek oraz uniknięcie podatku Belki. Wysokość generującego zyski kapitału została tak skalkulowana, aby wartość codziennie naliczanych odsetek nie przekraczała kwoty 2,49 zł, gdyż tylko do tej wartości uniknąć można opodatkowania. Choć mechanizm ten ogranicza maksymalną kwotę lokaty ustaloną na poziomie 14 tys. zł, znaleziono wyjście dla zainteresowanych tym produktem zamożniejszych klientów. Można otworzyć nawet 10 aktywnych rachunków lokaty, co znacznie  podwyższy zyski z tak korzystnie zainwestowanych środków. Jeśli uwzględnić do tego wysoką płynność kapitału i codzienny dostęp do pieniędzy bez utraty naliczanych odsetek - co w innych wypadkach raczej nie jest możliwe - korzyści nawet dla najbardziej wymagającego klienta są zwielokrotnione.

Standardem, a zarazem istotnym uzupełnieniem oferty SKOK Wesoła, jest bezpłatny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy umożliwiający regulowanie podstawowych płatności oraz dokonywanie i otrzymywanie przelewów. Środki na rachunku są kapitalizowane i mogą być automatycznie przekazywane na lokatę terminową. Oprócz wygody i łatwego dostępu do gotówki jaką niesie z sobą posiadanie ROR, dodatkową jego zaletą jest również możliwość uruchomienia linii pożyczkowej na bardzo korzystnych warunkach oraz rezygnacja z dodatkowych zabezpieczeń.
- Nieustanny rozwój rynku finansowego i rosnące wobec niego oczekiwania zmuszają nas do ciągłego doskonalenia oferty produktowej i zaspakajania potrzeb najbardziej wymagających klientów. Zobowiązuje nas do tego nie tylko zdobycie prestiżowego wyróżnienia „Finansowa Marka Roku 2010", które utwierdziło nas w pielęgnowanym od lat przekonaniu, iż budowa wizerunku w oparciu o naszych członków jest dobrem najwyższym. Jesteśmy obecni w życiu nie tylko najzamożniejszych grup i nie zrezygnujemy z niesienia pomocy wszystkim pozostałym, posiadającym małe oszczędności i tym, których nie stać na drożejące pożyczki. Nasza korzystna w porównaniu z konkurencją oferta oparta jest na bezpieczeństwie i zaufaniu. Wartości te znacznie podwyższają wartość powierzanego nam kapitału" - tak podsumował prace nad nową, wiosenną ofertą SKOK Wesoła Prezes Zarządu Janusz Duży.

tekst promocyjny SKOK WesołaSerwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie