lokaty

Jednodniówka w SKOK-u

2010-05-19 źródło: inf.wł.

SKOK Wesoła oferuje lokatę jednodniową, oprocentowaną na 5,7%. Minimum lokaty to 300 zł, maksimum 14 000 zł. Depozyt wyposażony jest w opcję automatycznego, codziennego odnawiania. Dzienne odsetki spływają na konto lokaty i tam pozostają nieoprocentowane (nie powiększają salda lokaty). W każdej chwili lokatę możemy wycofać, zatem ma ona charakter zbliżony do konta oszczędnościowego.

Codzienna kapitalizacja w połączeniu z maksymalną kwotą lokaty gwarantują, iż dzienne odsetki nie przekroczą progu 2,49 zł, zatem pozostaną nieopodatkowane.

W ramach aktualnej promocji po ulokowaniu przez klienta maksymalnej kwoty 140 000 zł na 10 rachunkach (każdy po 14 000zł) z oprocentowaniem 5,7% istnieje możliwość założenia dodatkowych 5 lokat z oprocentowaniem 6% (maksymalna kwota lokaty 14 000 zł).

Aby założyć lokatę w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) należy zostać jej członkiem. Kosztuje to 121 zł. W przypadku wystąpienia z Kasy zwracane jest 70 zł.

Uwaga: lokaty w SKOK-ach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż SKOK-i nie są bankami. Instytucje te podkreślają jednak, iż objęte są równoległym do bankowego systemem gwarancji depozytów, opartym na funduszu stabilizacyjnym Krajowej SKOK i ubezpieczeniu depozytów w TUW SKOK. Od 2007r. TUW SKOK należy również do Europejskiego Forum Ubezpieczycieli Depozytów (EFDI), będąc członkiem tej organizacji na równych prawach z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie