lokaty

Lokaty wciąż numerem jeden

2011-09-08 źródło: Analizy Online

Na koniec I półrocza 2011 wartość oszczędności zgromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe osiągnęła rekordowy poziom 950,2 mld zł. W ujęciu kwartalnym oznacza to przyrost na poziomie 16,8 mld zł (1,2%). Dynamika przyrostu w ujęciu kwartalnym została zatem wyhamowana, gdyż w ciągu ostatnich 2 lat, środki odłożone przez Polaków na przyszłą konsumpcję rosły co 3 miesiące średnio o +3,3%.

W drugim kwartale największy wpływ na oszczędności miał drugi spośród największych segmentów rynku - otwarte fundusze emerytalne. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się o 8,1 mld zł do 236,8 mld zł, czyli o 3,5%. Ponad 60% przyrostu aktywów OFE wypracowane zostało dzięki wynikowi zarządzania, natomiast transfer środków z ZUS przyczynił się do poprawy stanu ich posiadania w mniejszym stopniu (+2,7 mld zł). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przyszłości rola środków zgromadzonych w II filarze, w przyroście naszych oszczędności będzie mniejsza, ze względu na obowiązujące od czerwca znaczne obniżenie składki płynącej do OFE z ZUS-u z 7,3% do 2,3%.

Pomimo słabej sytuacji na giełdzie, znaczny wzrost wartości środków (o 4,9 mld zł) odnotowały w drugim kwartale środki zgromadzone w akcjach. Indeks WIG spadł w II kwartale o 0,6%, natomiast nasze oszczędności ulokowane w akcjach urosły aż o 10,8%. Według szacunków, taka sytuacja wynikała z największego od 3 lat napływu nowych środków do tego segmentu, który przekroczył 5 mld zł. 

Istotny wpływ na wzrost wartości naszych oszczędności miały również depozyty złotowe i walutowe, których wartość zwiększyła się o 2,0 mld zł, czyli o 0,5%. Depozyty bankowe (lokaty oraz środki na kontach bieżących) mają od lat największy udział w strukturze oszczędności w Polsce. Na koniec czerwca wyniósł on 46,4%. Tym samym, wartość środków zgromadzonych w depozytach osiągnęła rekordowy poziom 440,6 mld zł.

Zdolności sektora bankowego w obszarze pozyskiwania środków gospodarstw domowych sprzyjało rosnące oprocentowanie lokat oraz pogorszenie się sytuacji na giełdzie. Ponadto, oprócz depozytów, w II kwartale o 2,0 mld zł wzrosła również gotówka poza kasami banków. W tym przypadku mieliśmy jednak do czynienia z nieco większą dynamiką wynoszącą 2,1%. W efekcie, na koniec czerwca br. wartość środków utrzymywanych poza systemem bankowym osiągnęła historycznie najwyższy poziom 95,1 mld zł. 

Negatywny wpływ na poziom oszczędności w II kwartale bieżącego roku miały natomiast krajowe fundusze inwestycyjne, których wartość spadła o 1,1 mld zł, czyli o 1,4%. Głównym powodem obniżenia poziomu oszczędności w tym segmencie było pogorszenie się sytuacji na rynku akcji. W drugim kwartale 2011 roku zmniejszeniu o 0,4 mld zł (3,7%) uległ również poziom oszczędności zgromadzonych w obligacjach detalicznych.źródło: Analizy OnlineSerwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie