Drogi Czytelniku!

Twoja przeglądarka korzysta z rozszerzenia blokującego reklamy (Adblock).
Serwis OprocentowanieLokat.pl jest serwisem darmowym, dostępnym dla wszystkich, utrzymującym się jedynie z wyświetlanych reklam.
Nie wyświetlamy denerwujących wyskakujących co chwilę okienek. W serwisie znajdziesz jedynie bannery prezentujące oferty najlepszych lokat dostępnych na rynku.
Wtyczki usuwające reklamy blokują także część innych funkcjonalności serwisu, część linków przekierowujących z rankingu do ofert pożyczkodawców może nie działać poprawnie.

Wyłącz proszę Adblocka na naszej stronie. Dzięki!
lokaty

Mamy 1 000 000 000 000 złotych

2012-09-12 źródło: Analizy Online

Wartość oszczędności zgromadzonych przez gospodarstwa domowe osiągnęła wartość 1 bilionów złotych na koniec czerwca. W samym drugim kwartale wzrost sięgnął  10,1 mld zł, tj. 1,0%. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 761 mld zł i była o 0,9% wyższa niż kwartał wcześniej, podały Analizy Online.

„W drugim kwartale 2012 roku w dalszym ciągu rosła wartość aktywów o najbardziej bezpiecznym charakterze. Przyrost środków zgromadzonych na depozytach bankowych, czyli największym segmencie oszczędności Polaków, wyniósł w II kwartale 5,8 mld zł. Stan depozytów klientów detalicznych sięgnął tym samym 497 mld zł. To o 1,2% więcej niż na koniec marca, co oznacza słabszą dynamikę przyrostu niż we wcześniejszych kwartałach Wyraźnie zmniejszyła się dynamika zmiany wartości lokat terminowych, jednak utrzymuje się ich przewaga nad depozytami bieżącymi"- podano w raporcie.

Istotny wpływ na zachowanie oszczędności miał drugi spośród największych segmentów rynku, czyli otwarte fundusze emerytalne (OFE). Wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o 3,2 mld zł, tj. o 1,3% do poziomu 241 mld zł. Przyrost aktywów OFE wypracowany został w podobnym stopniu dzięki wynikowi z zarządzania, jak i transferowi środków z ZUS (w obu przypadkach wyniósł po ok. 1,6 mld zł).

Trzecia z głównych form alokacji oszczędności Polaków, czyli gotówka pozostająca w obiegu poza kasami banków także pobiła w czerwcu swój kolejny rekord. Środki trzymane przez gospodarstwa domowe poza sektorem bankowym wzrosły o 3,0 mld zł i sięgnęły 108 mld zł. Oznacza to kwartalny wzrost na poziomie 2,9%, czyli porównywalnym z dwoma poprzednimi okresami.

Spośród składników oszczędności, które odnotowały wzrost w II kwartale znalazły się obligacje oszczędnościowe i bony skarbowe. Wzrost wartości tego segmentu wyniósł 0,2 mld zł, tj. 2%.

Ujemną dynamikę zmiany wartości aktywów odnotowały bardziej ryzykowne segmenty oszczędności - bezpośrednie inwestycje w akcje oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Zgromadzone w nich środki miały na koniec drugiego kwartału wartość 109 mld zł, co oznacza że w porównaniu z marcem straciły 2,5 mld zł (minus 2,3%).

Największy spadek aktywów dotyczył posiadanych przez gospodarstwa jednostek uczestnictwa krajowych funduszy inwestycyjnych (-1,9 mld zł). Taka sytuacja była przede wszystkim pochodną negatywnej koniunktury na GPW, a także na innych rynkach akcji.

Spośród dobrowolnych form oszczędzania w ramach instytucji wspólnego inwestowania korzystnie wypadły natomiast ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, gdzie w segmencie detalicznym wzrost środków pod zarządzaniem sięgnął 1,2 mld zł.

Analizy Online


AdvertisementAdvertisement
Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie