lokaty

Na lokatach 365 miliardów złotych

2009-08-17 źródło: Gazeta Prawna / PR News / opr.wł.

Od kilku miesięcy systematycznie spada oprocentowanie lokat terminowych. Jednocześnie poprawia się giełdowa koniunktura, co sprawia, że znów rośnie skłonność Polaków do lokowania środków na giełdzie i w funduszach. W lipcu wartość środków zgromadzonych przez gospodarstwa domowe na lokatach zaczeła spadać - pisze "Gazeta Prawna".

"Wartość środków zgromadzonych w bankach przez gospodarstwa domowe wynosiła w lipcu niewiele ponad 365 mld zł i była o 84 mln zł mniejsza niż miesiąc wcześniej. To niewielki spadek w porównaniu z lokatami firm, które skurczyły się o prawie 3 mld zł. Analityków taki wynik jednak zaskoczył, bo do tej pory lokaty osób fizycznych regularnie powiększały się co miesiąc o kilka miliardów.", czytamy w "GP".

"Według ekonomistów duża poprawa sytuacji na giełdzie może być jednym z głównych powodów uszczuplania depozytów. Z lokatami wygrywają m.in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.  - Przy dobrej koniunkturze zwiększa się skłonność do lokowania środków na giełdzie i w funduszach - mówi Grzegorz Maliszewski, ekonomista Millennium.", czytamy dalej.

"Według części ekonomistów drugim powodem jest sytuacja na rynku pracy, a konkretnie malejący tzw. fundusz płac w przedsiębiorstwach. Spadek zatrudnienia i coraz wolniejsza dynamika wynagrodzeń powodują, że na rachunki bankowe trafia coraz mniej pieniędzy z bieżących rozliczeń pracodawców z pracownikami.", pisze dziennik.

Ubiegły rok stał pod znakiem bezpiecznych produktów depozytowych. Renesans przeżywały lokaty, które między innymi dzięki kolejnym podwyżkom stóp procentowych NBP pozwalały osiągnąć nienotowane od lat zyski. Jednak od początku 2009 roku systematycznie spada oprocentowanie depozytów, a jednocześnie sytuacja na giełdzie stabilizuje się. Dlatego coraz więcej Polaków szuka alternatywnego i bardziej rentowanego sposobu ulokowania pieniędzy.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej w artykule "Polacy znów zaczynają inwestować na giełdzie rezygnując z lokat w bankach" autorstwa Marka Chądzyńskiego.


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie