lokaty

Noble Bank i GETIN Bank łączą się

2009-07-09 źródło: GETIN Holding / opr.wł.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 8 lipca, jednogłośnie zezwoliła na połączenie Noble Banku SA i Getin Banku SA przez przeniesienie majątku Getin Banku SA na Noble Bank SA w zamian za akcje Noble Banku SA. Dodatkowo Komisja wyraziła zgodę Leszkowi Czarneckiemu na wykonywanie za pośrednictwem Getin Holding SA prawa ponad 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Noble Banku SA. Decyzja KNF to kolejny etap umożliwiających formalne rozpoczęcie procesu fuzji organizacyjnej i prawnej obu banków.

Poprzez połączenie GETIN Bank i Noble Bank stanie się jednym z największych polskich banków komercyjnych z przewagą polskiego kapitału. Celem połączenia banków jest ich dalszy rozwój i wejście do pierwszej piątki banków działających w Polsce. Według danych sektora finansowego za  pierwszy kwartał 2009 roku,  połączony bank znalazłby się na czwartym miejscu pod względem zysku netto, siódmym miejscu pod względem przychodów z działalności bankowej oraz na dziewiątym miejscu pod względem funduszy własnych wśród największych banków w Polsce.

W wyniku połączenia powstanie bank o charakterze w pełni uniwersalnym, dysponujący bogatą ofertą produktów finansowych w zakresie kredytowania, oszczędzania i inwestowania, a także szerokim wachlarzem dodatkowych usług finansowych oferowanych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Sieć sprzedaży Getin Noble Banku będzie plasować go w czołówce największych banków komercyjnych operujących w Polsce. Po połączeniu bank będzie dysponował siecią ponad 445 placówek bankowych (w tym 222 oddziałów własnych GETIN Banku, 215 placówek franczyzowych GETIN Banku oraz 8 oddziałów Noble Banku).

Do momentu finalizacji procesu integracji, oba banki realizują działania zgodnie z indywidualnie przyjętymi budżetami i planami rozwoju. Zgodnie z zaprezentowanym wcześniej harmonogramem główne etapy połączenia zakładały:
 • zezwolenie KNF na połączenie banków oraz na zmiany Statutu Noble Banku następujące w związku z połączeniem,
 • zezwolenie KNF dla GETIN Holding S.A. na wykonywanie prawa głosu z ponad 75% akcji Noble Bank S.A.,
 • podjęcie przez Walne Zgromadzenie GETIN Bank S.A. i Noble Bank S.A. uchwał o połączeniu,
 • •    złożenie przez Noble Bank S.A. do KNF zawiadomienia wraz z memorandum informacyjnym w związku z emisją nowych akcji następującą w ramach połączenia z GETIN Bank S.A.;
  •    wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji nowej emisji Noble Bank S.A., które były obejmowane w ramach połączenia przez akcjonariuszy GETIN Bank S.A.

  Według planów termin zakończenia procesów związanych z łączeniem się banków przewiduje się na koniec 2009 roku.

  Połączenie GETIN Banku i Noble Bank przyniesie szereg korzyści, w szczególności wynikających z efektów synergii i skali działania nowego banku. Z jednej strony połączony bank podniesie swoją efektywność poprzez szersze wykorzystanie obecnie dostępnych zasobów, z drugiej osiągnie oszczędności przede wszystkim wynikające z obniżenia kosztów działalności struktury organizacyjnej i wyeliminowaniu powtarzających się funkcji w obu łączących się podmiotach.

  „Oceniamy, że połączenie obu banków pozwoli nam zaoszczędzić około 100 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Planujemy przede wszystkim poprawić efektywność działania poprzez osiągnięcie korzyści skali oraz optymalizację zasobów"- powiedział Krzysztof Rosiński, przewodniczący rady nadzorczej GETIN Banku i Noble Banku, prezes zarządu GETIN Holding. - „Połączenie pozwoli nam umocnić pozycję nowego banku na polskim rynku finansowym, a także przygotować się do ewentualnych akwizycji." - dodaje.

  Do władz nowego banku zostaną powołani menadżerowie spośród członków zarządu obu banków. Skład zarządu będzie zatwierdzony przez radę nadzorczą wybieraną przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Obecnie skład rady nadzorczej GETIN Banku oraz Noble Banku jest taki sam. Przewodniczącym rad nadzorczych obu banków jest Krzysztof Rosiński, prezes zarządu Getin Holding.

  Planowane połączenie to przyjazna konsolidacja dwóch dużych instytucji należących do tej samej grupy finansowej. Większościowym akcjonariuszem Noble Banku i GETIN Banku jest GETIN Holding S.A. - spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. GETIN Holding posiada 99,55% akcji GETIN Bank S.A. oraz 73,64% akcji Noble Banku S.A. Podmiotem przejmującym w tej transakcji będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych Noble Bank S.A. W wyniku połączenia dotychczasowi akcjonariusze GETIN Banku S.A. staną się akcjonariuszami Noble Banku S.A.


  Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

  pliki cookie