lokaty

Nowa stawka lokaty Direct+ Doskonałej

2011-10-18 źródło: inf.wł.

By być w elicie skoczków o tyczce trzeba pokonać wysokość 6 metrów. By być w elicie banków depozytowych, należy zaproponować swoim klientom lokaty bankowe o oprocentowaniu wyższym niż 6 procent. I koniecznie z dzienną kapitalizacją. Do elitarnego grona dołączył Santander Consumer Bank, podwyższając oprocentowanie lokaty Direct+ Doskonałej z 5,85% na 6,08%.

Przypominamy podstawowe parametry tego depozytu.

waluta: PLN
nazwa: Direct+ Doskonała
okres lokaty: 5 miesięcy
oprocentowanie: 6,08% 
typ oprocentowania: stałe
minimum lokaty: 5 000 zł
maksimum lokaty: 13 000 zł
kapitalizacja odsetek: codzienna
opodatkowanie: depozyt nie podlega opodatkowaniu podatkiem Belki 
zerwanie przed terminem: utrata części odsetek, wyliczonych według współczynnika W, zależnego od kwoty lokaty oraz momentu zerwania depozytu. W najgorszym przypadku - utrata całości odsetek
ROR w Santander Banku: niewymagany
gdzie założyć? strona internetowa banku
inne:
- oferta dotyczy nowych środków deponowanych w Santander Banku. Data graniczna to 16 października 2011 r.
- możliwość założenia do 14 lokat Direct+ Doskonałych

Lokatą bliźniaczą do Direct+ Doskonałej jest lokata Zysk+ Doskonała. Oprocentowanie jest identyczne, różne jest natomiast minimum lokaty. W przypadku Zysk+ wynosi ono 1000 zł. Lokatę tę jednak, w przeciwieństwie do Direct+, nie założymy za pośrednictwem strony internetowej, a jedynie w placówce banku.

Lokatę Doskonałą można założyć w tym miejscu.Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie