lokaty

Oprocentowanie stałe lub zmienne. Co wybrać?

Dwie roczne lokaty, obie na pięć procent. Jedyna różnica to typ oprocentowania - stały i zmienny. Która jest lepsza?

Lokata o stałym oprocentowaniu daje nam większy komfort - już w momencie jej założenia możemy co do grosza wyliczyć należne odsetki. W przypadku lokaty o zmiennym oprocentowaniu tej pewności nie ma. Bank ma prawo zmienić oprocentowanie w trakcie trwania lokaty. Jesteśmy narażeni na ryzyko że obniży, choć dostajemy także szansę - że podwyższy.

Na szczęście możemy przewidzieć kierunek ewentualnych zmian, bo oprocentowanie lokat podąża w ślad za kierunkiem zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. NBP podejmuje decyzje w oparciu o tendencje w gospodarce. Silny wzrost gospodarczy i rosnąca inflacja to wyraźny sygnał, że stopy pójdą w górę. Z kolei spowolnienie sprzyja ich obniżaniu. Zatem obserwując te tendencje oraz ostatnie ruchy NBP jesteśmy w stanie przewidzieć czy w danym momencie lokata o zmiennym oprocentowaniu to dla nas bardziej szansa czy zagrożenie.

Konkluzja: gdy gospodarka nabiera rozpędu wybierzmy stopę zmienną, gdy słabnie - stopę stałą.


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie