lokaty

Ponad 3% realnego zysku z lokat

2013-10-16 źródło: Open Finance

Średnia stawka rocznych lokat ze stałym oprocentowaniem, zakładanych we wrześniu zeszłego roku, wynosiła 5,03 proc. Po uwzględnieniu wzrostu cen (1,0 proc. r/r według danych GUS) oraz 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, przeciętny realny zysk z depozytów wyniósł więc 3,04 proc. wobec 2,94 proc. przed miesiącem i tylko 0,22 proc. przed rokiem. Rzeczywista rentowność najlepszych 12-miesięcznych lokat wyniosła natomiast powyżej 3,8 proc.

Średnia realna stopa zwrotu z zakończonych rocznych lokat na 5 tys. zł


Najwyższe realne zyski zagwarantował klientom Santander Consumer Bank, który we wrześniu zeszłego roku płacił 6,4 proc. na rocznym depozycie. Po uwzględnieniu podatku i inflacji klienci zarobili na nim 4,14 proc. Właściciele lokaty w FM Banku realnie zwiększyli wartość oszczędności o 4,1 proc. (lokata na 6,35 proc.), a w Meritum Banku rzeczywista rentowność rocznego depozytu wyniosła 4,06 proc. (lokata na 6,3 proc.). Lokaty w Toyota Banku i Eurobanku dały realnie zarobić odpowiednio 3,89 i 3,86 proc., a w czterech kolejnych bankach (BGŻOptima, Getin Bank, Idea Bank i neoBANK) faktyczna rentowność wyniosła 3,82 proc. Każdy z nich płacił wówczas na rocznej lokacie minimum 6 proc. 

Najmniej w ujęciu realnym zarobili za to klienci, którzy przed rokiem założyli lokatę w Banku Pekao. Przy stawce na poziomie 2,7 proc. realny zysk wyniósł 1,18 proc. Na końcu stawki znalazły się także Deutsche Bank oraz Bank BGŻ, w których rzeczywista rentowność depozytów wyniosła odpowiednio 1,62 i 1,98 proc. 

Warto podkreślić, że produkty będące naturalną alternatywą dla bankowych depozytów, czyli obligacje skarbowe oraz relatywnie bezpieczne fundusze inwestycyjne, okazały się rozwiązaniem mniej dochodowym. Oferowane przed rokiem dwuletnie papiery skarbowe dają zarobić 4,5 proc. w skali roku. Po 12 miesiącach realny zysk z takiej - jeszcze nie zakończonej - inwestycji wynosi więc 2,62 proc. Tyle samo wyniosła średnia rentowność w przypadku funduszy dłużnych (dane o nominalnych stopach zwrotu za Analizami Online). Natomiast w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych przeciętna realna stopa zwrotu wyniosła 2,46 proc., a więc o 0,58 pkt proc. mniej niż na bankowych lokatach. 

Za rok rentowność zakładanych aktualnie depozytów najprawdopodobniej będzie nie tylko znacznie niższa, ale w ponad połowie banków może znaleźć się nawet poniżej zera. Według najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP inflacja w trzecim kwartale przyszłego roku wyniesie ok. 2 proc. Przy średnim oprocentowaniu rocznych lokat na poziomie 2,48 proc. oznaczałoby to, że przeciętny realny zysk wyniesie zaledwie 0,01 proc., a w 18 z 33 banków lokaty przyniosły realną stratę. W najgorszym przypadku (aktualnie zakładane lokaty na 1,5 proc. lub mniej) rzeczywista strata przekroczyłaby nawet 0,7 proc. Zysk równy lub wyższy 0,5 proc. byłby wówczas sukcesem, a tylko w jednym banku realna rentowność przekroczyłaby 1 proc.  

Michał Sadrak, Open Finance


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie