lokaty

Rosną nasze oszczędności

2012-07-27 źródło: Open Finance

Według danych Narodowego Banku Polskiego w czerwcu gospodarstwa domowe trzymały w bankach 481,95 miliarda złotych. To o 55,1 mld zł więcej niż rok temu i o 4 mld zł więcej niż przed miesiącem. Ponad połowę depozytów stanowią lokaty terminowe (248,5 mld zł). Pozostałe środki (233,45 mld zł) leżą na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych.

W pierwszym półroczu saldo lokat wzrosło o 13,1 mld zł. W tym samym czasie wartość rachunków bieżących i kont oszczędnościowych zwiększyła się o 1,03 mld zł. Popularność lokat zaczęła rosnąć pod koniec pierwszej połowy ubiegłego roku, kiedy inwestorzy giełdowi przypomnieli sobie o problemach z nadmiernym zadłużeniem krajów strefy euro, a banki zaczęły podnosić oprocentowanie depozytów. Natomiast od listopada ubiegłego roku roczna dynamika przyrostu salda lokat terminowych utrzymuje się stale na ponad 20-procentowym poziomie. Jeśli takie tempo wzrostu zachowa się w kolejnych miesiącach, to jeszcze przed końcem 2012 r. środki gospodarstw domowych w bankach mogą przekroczyć pół biliona zł.

Wysokie tempo przyrostu depozytów terminowych utrzymuje się pomimo wycofania pod koniec marca lokat antypodatkowych. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2011 r. lokaty te miały wartość 94,7 mld zł (ponad połowa z nich zapadła do końca pierwszego kwartału 2012 r.). Kolejne 11,3 mld zł stanowiły natomiast środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych z kapitalizacją dzienną.

Zestawiając aktualne dane NBP o saldzie depozytów gospodarstw domowych z informacjami KNF z końca 2011 r. o depozytach sektora niefinansowego można w przybliżeniu określić strukturę zobowiązań banków. Przeszło 330 mld zł z 481,95 mld zł odłożonych w bankach przez gospodarstwa domowe może być ulokowane na okres poniżej miesiąca. Około 68 mld zł znajduje się na lokatach do trzech miesięcy, a ok. 46 mld zł ulokowano na okres od trzech do sześciu miesięcy. Depozyty o terminie zapadalności od pół roku do roku stanowią ok. 27 mld zł. Natomiast na lokatach z terminem zapadalności powyżej roku leży niewiele ponad 6 mld zł. Zadaniem banków na najbliższy czas jest stopniowe przesuwanie ciężaru finansowania na coraz dłuższe depozyty. Przeszkodą może okazać się nie tylko niechęć klientów do długoterminowych lokat, ale również możliwa obniżka stóp procentowych.

Michał Sadrak, Open Finance

----------
szybkie newsy ze świata lokat na Twitterze: https://twitter.com/OprocentowanieSerwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie