lokaty

Szybszy zwrot pieniędzy w razie upadku banku

2009-06-11 źródło: Gazeta Prawna

Maksymalny okres oczekiwania przez klientów upadającego banku na wypłatę depozytów z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ma zostać skrócony do sześciu miesięcy i dwóch tygodni, podaje Gazeta Prawna.

Skrócenie czasu oczekiwania na wypłaty BFG oraz umożliwienie oddziałom banków zagranicznych udzielania gwarancji na takim samym poziomie jak banki krajowe (np. Polbank EFG) - to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

Projektowane przepisy stanowią, że w przypadku upadłości banku depozyty gwarantowane przez BFG będą wypłacane szybciej. Obecnie ustawa przewiduje, że trzymiesięczny termin wypłaty może zostać przedłużony aż do dziewięciu miesięcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów może to negatywnie wpływać na zaufanie klientów do systemu bankowego. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, klienci na wypłatę swoich  oszczędności będą czekać nie dłużej niż sześć miesięcy i 14 dni. To jednak i tak sporo.

- Nowy termin jest racjonalny. Jeszcze większe skrócenie nie byłoby możliwe ze względu na procedury związane na przykład z ustalaniem listy wierzytelności upadającego banku. To są bardzo skomplikowane operacje, których nie da się przeprowadzić w krótkim czasie - wskazuje Jerzy Bańka, dyrektor Biura Legislacyjno-Prawnego Związku Banków Polskich.

Kolejną istotną zmianą ma być umożliwienie bankom zagranicznym, mającym oddziały w innych krajach Unii Europejskiej, oferowania klientom wyższych gwarancji niż obowiązujące w kraju, w którym bank uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności. Będzie to możliwe, jeżeli takie wyższe gwarancje przewiduje prawo wewnętrzne państwa, w którym bank założył oddział.

- Chodzi o to, żeby klient, niezależnie od tego z usług jakiego banku korzystał, na terenie danego państwa miał zapewnioną taką samą ochronę depozytów - tłumaczy Bańka. Dodaje, że zmiana ta ma także przeciwdziałać sytuacji, w której banki będą rywalizować w zakresie gwarancji depozytowych.


źródło:Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie