lokaty

Więcej swobody na Ukrainie

2009-05-22 źródło: PAP/opr.wł.

Narodowy Bank Ukrainy zniósł w tym tygodniu ograniczenia dotyczące przedterminowej wypłaty pieniędzy z lokat bankowych. Decyzję NBU uzasadnił "wzrostem zaufanie klientów wobec systemu bankowego".

Ograniczenia w wypłatach lokat wprowadzono na Ukrainie w październiku zeszłego roku. Ogłoszony wówczas półroczny zakaz wypłaty depozytów argumentowano koniecznością "neutralizacji wpływu kryzysu finansowego" na system pieniężny.

W grudniu zakaz został zniesiony, a jego miejsce zajęło rozporządzenie, w którym ukraińskim bankom polecono "zapewnienie pozytywnej dynamiki wzrostu lokat w celu niedopuszczenia do ich przedterminowego wycofywania", co faktycznie oznaczało dalszą kontynuację zakazu.

Narodowy Bank Ukrainy poinformował, że w kwietniu wartość lokat bankowych osób fizycznych wzrosła o 0,6 procent, do 192,5 miliarda hrywien (ok. 80 miliardów złotych).


Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

pliki cookie